KTC Koncernen

KTC uppgraderar Scandic Malmen till ett energismart hotell

Nyhet   •   Maj 12, 2014 08:46 CEST

Fastighetsutvecklingsföretaget RIBA och hotellfastighetsägaren Pandox AB (publ) har gemensamt gett energieffektiviseringsföretaget KTC Control i uppdrag att uppgradera Scandic Malmen med målsättningen att minska driftkostnader, underhållskostnader samt förbättra inomhusklimatet. KTC kommer att uppgradera styr- och reglerutrustningen till dagens standard och samtidigt framtidsäkra fastigheten för kommande integrationer av styrutrustning. Avtalet gäller utförande av entreprenaduppdrag och har ett värde på cirka 800 000 kronor.

Mitt i hjärtat av Söder i Stockholm ligger anrika hotell Scandic Malmen. På uppdrag av RIBA Förvaltning ska KTC uppgradera fastighetens datoriserade styrning genom att leverera och installera KTCs DUC SRD5000 samt systemintegrationsprodukten IMC, för lokal driftövervakning. I arbetet ska också styrfunktioner ses över för att skapa en energieffektivare styrning.

”Vi valde att samarbete med KTC i detta utvecklingsprojekt av Scandic Malmen på grund av deras kostnadseffektiva lösning med färdiga apparatskåp och enkelheten att uppgradera genom ombyggnad. Att deras produkter också ger möjligheter att använda fastighetens befintliga tekniska system och integrera olika fabrikat och protokoll för att få allt att fungera som en helhet är en trygghet. Det stärker vårt erbjudande till kunden när nya vi kan erbjuda fler energismarta funktioner, säger Karl-Erik Wahlberg, projektledare på Riba. 

Med systemintegrationsprodukten IMC har Scandic Malmen framtidsäkrat fastighetens tekniska system. Via den inbyggda OPC-servern kan fastigheten enkelt anslutas mot överordnande system för driftövervakning och energiuppföljning. IMC:n ger även flera olika möjligheter att utveckla nya lösningar inom styrning av inomhusklimat och belysning. KTC bedömer att de samlade åtgärderna skulle kunna åstadkomma en energieffektivisering på 10 procent.

”Våra produkter, system och de integrationsmöjligheter som vi har, påvisar att det går att åstadkomma stora energibesparingar i hotellverksamhet trots svårigheterna med en verksamhet som lever dygnet runt. Med den tekniska plattform Scandic Malmen nu får är det enkelt att t.ex. sammankopplabokningssystemet med styr- och övervakningssystemet Vi hoppas att projektet tillsammans med RIBA kan visa att KTC även är starka inom hotellbyggnader”, säger Louis Malmberg, säljare på KTC Control.

Scandic Malmens byggnader ägs av Pandox och det är i uppdrag av RIBA som KTC utför uppgraderingen av styr- och reglerutrustningen samt skapar en mer energismart fastighet med hjälp av systemintegrationsprodukten IMC. 

* Bild från https://tbecolumn.wordpress.com/tag/creativity/