Sparbanken Öresund AB

Kunderna föredrar den lokala banken

Nyhet   •   Okt 01, 2012 09:00 CEST

Malmö 2012-10-01 – Sparbanken Öresunds kunder är bland de mest nöjda i Sverige. Det visar årets granskning av bankmarknaden som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har gjort. Bland fullservicebanker med kontorsnät har Sparbanken Öresund de mest nöjda privatkunderna i Sverige. Även bankens företagskunder är bland de mest nöjda i landet. Enligt undersökningen hårdnar konkurrensen både om privatkunder och företagskunder och mindre banker stärker sin position på marknaden.

Av privatkunderna får Sparbanken Öresund högst betyg i Sverige jämfört med storbankerna.

 – Resultatet är mycket glädjande, säger Lars Ljungälv, VD i Sparbanken Öresund. Konkurrensen på marknaden blir allt tuffare, men ser resultatet som ett bevis på att vårt kundnära engagemang och lokala engagemang uppskattas av våra kunder. Det är viktigt för oss att våra kunder ser oss som en kompetent och nära samarbetspartner som man kan lita på och som är genuint intresserad av att ha en långsiktig relation.

Även på företagssidan ger kunderna höga betyg till Sparbanken Öresund. De områden där nöjdheten har ökat mest är inom produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärde och lojalitet.

 – Våra företagsrådgivare har ett starkt personligt engagemang och månar om att utveckla långsiktiga och värdeskapande relationer med sina kunder. Återigen kan vi se att detta, i kombination med vår lokala närvaro och det stora antal rådgivare vi kan erbjuda i västra Skåne, uppskattas av våra företagskunder, fortsätter Lars Ljungälv.

I SKI kund mäts och analyseras ett stort antal aspekter kring kundrelationen till bankerna. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina banker. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet.