Newsroom AB

Kundtidningen påverkar på flera sätt

Nyhet   •   Okt 21, 2010 13:40 CEST

En kundtidning stärker företagets varumärke, ökar intresset för företagets produkter och får kunder att agera på olika sätt. Ofta genom att köpa dess produkter.
Det är några av slutsatserna som dras i en studie om kundtidningarnas verkliga effekt som TNS Sifo gjort på uppdrag av Sveriges Uppdragspublicister och Posten.

Studien tar upp tre olika frågeställningar:
• Har kundtidningen ökat kunskapen om företaget?
• Har kundtidningen förändrat attityder till företaget?
• Har kundtidningen ökat köpintresset?

Svaren är i samtliga fall entydiga – en kundtidning gör verkligen skillnad.
• De som läser kundtidningar har en starkare relation till det avsändande varumärket än de som inte läser tidningen.
• Det så kallade top-of-mind-måttet (”vilket varumärke dyker först upp i minnet?”) är i genomsnitt 15 procent högre hos personer som läser kundtidningar än de som inte gör det.
• Andelen som skulle köpa företagets produkt om de stod inför ett val i dag är 37 procent högre i läsargrupperna än hos dem som inte läser kundtidningen.
• Andelen som tycker att företagets produkter är prisvärda är i genomsnitt 67 procent högre bland läsarna av kundtidningar.
• 38 procent fler tycker att företagets produkter håller hög kvalitet, jämfört med den referensgrupp som inte läser kundtidningar.

Vill du fördjupa dig ytterligare i TNS Sifos undersökning (EFFU), klicka här.

För mer information, kontakta:
Leif Simonsson, 031-712 40 11