Kungliga Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien söker Ständig sekreterare

Nyhet   •   Dec 13, 2009 06:00 CET

Kungl. Musikaliska akademien främjar svenskt musikliv bland annat genom insatser på det konstnärliga, musikvetenskapliga, musikpedagogiska och kulturpolitiska området liksom även genom publikationsverksamhet, utdelande av priser och stipendier samt förvaltning av fonder med ändamål inriktade mot musiklivet. Akademien bedriver också projektverksamhet på skilda områden, ofta med internationell räckvidd. Akademien har ett kansli med 7 anställda.

Kungl. Musikaliska Akademien utlyser härmed tjänsten som Akademiens ständige sekreterare med tillträde, efter nuvarande innehavares pensionering, den 1 januari 2011.

Arbetsuppgiften: ansvara för den löpande verksamheten vid akademien och vara chef för dess kansli

Kvalifikationer: för tjänsten krävs en kvalificerad utbildning på musikområdet, gedigen och bred kontakt med det svenska musiklivet samt erfarenhet av internationellt arbete

Anställningsvillkor: motsvarande det statliga chefsavtalet

Ytterligare information lämnas av preses Kjell Ingebretsen, tel 08 263460 eller 070 5526271.

Ansökan i form av personligt brev och CV skickas med post och ska vara KMA till handa senast den 18 januari 2010. Vi tar ej emot ansökan per e-post.

Kungl. Musikaliska Akademien

Blasieholmstorg 8

111 48 Stockholm