B3 Healthcare Consulting AB

Kunskap med tyngd i unikt projekt

Nyhet   •   Apr 12, 2013 12:42 CEST

iProfil: Nya konsulten Malin Hofflander vill att alla ska samarbeta för att skapa en sammanhållen vård för patienten. Nu driver hon ett världsunikt projekt.

– Jag ser mig själv resa runt i hela landet för att arbeta med detta. Alla regioner, landsting och kommuner har problem att samordna vårdplanering. Jag tror det går att göra något åt det, säger Malin segervisst och ler lite åt sina storslagna planer.

När en patient går från en huvudman till en annan, från exempelvis slutenvård till hemtjänst, eller från specialistvård till hemsjukvård, brister det – utan undantag – i kommunikation och funktion.

– När det är så tydligt gränsöverskridande överlämning fungerar det inte. Inte någonstans i världen. Vårdpersonal lägger otroligt mycket tid på detta, ändå blir det inte bra, konstaterar Malin.

Och detta kan hon hävda på goda grunder, för Malin vet vad hon talar om. Dels har hon arbetat som chef inom vårdorganisationer och sett frustrationen när det brister. Dels är Malin B3IT Healthcares första industridoktorand, väl insatt i både tidigare och nuvarande forskning i ämnet.

Genom att kombinera sina kliniska och sjukhusadministrativa erfarenheter med både gammal och ny teori tror hon att hon på goda grunder kan hävda att problemet går att lösa. Men då ligger den främsta utmaningen inte i smarta e-hälsolösningar primärt.

– Till att börja måste man skapa bred förståelse för att man inte är ensam om att ha problem. Först när man arbetar tillsammans kan det fungera. Jag tror att kunskap och förståelse kring en sammanhållen vård är grejen.

Landstinget Blekinge, Malins tidigare arbetsgivare och numera uppdragsgivare, har kommit långt i detta arbete. Malin törs säga att processerna man arbetar med där är världsunika, rentav av pilotprojektkaraktär. Samtidigt är det lokalt så etablerat att hon inte tror att de inblandade i Blekinge känner sig särskilt unika.

Nu arbetar hon tillsammans med alla berörda chefer i länet inom kommun och landsting och före sommaren har hon också haft träffar med alla sjuksköterskor, hemsjukvårdare och biståndshandläggare! Det finns ett centralt beslut på att ”det är som Malin säger”; resultatet av vårdplaneringen är dålig och sammanhållen vård med patientens fokus är det man vill sträva efter.

– Därför arbetar jag nu med tvärprofessionella grupper, där alla delger varandra hur de arbetar, vad som händer före och efter överlämningar och vilka rutiner som finns. Det är ett jättejobb. Men jag tror på detta. Och deltagarna tycker det är hur bra som helst. Och spännande, utbrister Malin med sin oefterhärmliga entusiasm.

Det handlar om när två skilda världar behöver förstå varandra för att kunna arbeta tillsammans. Lösningen är att människorna själva sitter ned och samtalar med varandra. Mycket handlar det om ledarskap och styrning men också om att den som själv befinner sig i processen får tydliggöra vad som fungerar och inte.

– Jag är övertygad om att alla värden skapas där som människorna är och det är där vi kan göra förändringar. Det är människorna i vården som förstår, vill och som kan föreslå förändringar. Ingen annan än de som befinner sig i processen kan göra det. Sedan använder vi de system vi har. Det är inte ny teknik vi behöver nu, säger Malin bestämt.

Som person är Malin en ifrågasättande och tänkande människa av födsel och vana. Med utbildning och forskning sitter det kritiska tänkandet inmonterat i hennes arbetsmetoder och hon tycker det är bra att kunna tillföra det vetenskapliga perspektivet i processer som vårdplanering.

– Jag kan ju hävda saker med större tyngd när jag har forskarperspektivet. Jag har läst in tidigare forskning och sett luckor. Samtidigt kan det upplevas som hotfullt i en organisation när man ifrågasätter rutiner. Men vissa rutiner kan ju ha varit effektiva förr, men fungerar kanske inte lika bra nu. Då måste man förändra.

I sin doktorsavhandling i tillämpad hälsoteknik, som just passerat mittseminariet, studerar hon hur kommunikation påverkas när ny teknik tillförs en verksamhet. Praktiska studier kombinerade hon i sitt tidigare arbete som chef för hemsjukvården i Blekinge län, när videovårdplanering infördes.

– Det är en ganska vanlig strategi inom vården, att försöka lösa problem med ny teknik. Men ska utfallet bli bra måste man också få med sig människorna! Därför arbetar jag med de mänskliga delarna i tekniken.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3ithealthcare.se


Detta är MALIN HOFFLANDER:

På B3IT Healthcare: Sedan 1 mars i år. Senior verksamhetskonsult med fokus på ledarskap.

Bor: Nogersund, utanför Sölvesborg

Ålder: 44 år

Familj: Maken Stefan, utvecklingschef samt tre barn, 23, 22 och 19 år gamla

Yrkesbakgrund: Sjuksköterska på medicinavdelning, chef och arbetsledare inom både sjukhus och primärvård. Forskare.

Fritid: Löptränar gärna, spelar golf. Läser mycket ”inte bara forskningslitteratur”

Det visste du inte om Malin: ”Är jäkligt bra på att måla och tapetsera”