Skogssällskapet

Kunskap och nytt verktyg hittar och skyddar fler forn­minnen

Nyhet   •   Okt 25, 2016 08:49 CEST

Skogsbruket måste bli bättre på att identifiera och förebygga skador på forn- och kultur­minnen. Med finansiering från bland annat Skogssällskapet har Skogforsk nu tagit fram ett nytt verktyg som stöd. Sebastian Backlund, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Borås, har testat.

– Vi hittar nya fornminnen och upptäcker att en del kända är felplacerade på våra kartor, säger han.

Minst 50 procent av alla forn- och kulturminnen i våra skogar bedöms vara okända. Många okända lämningar hittas först efter markbered­ning och är då ofta påverkade, ibland skadade. För skogsbruket är det en utmaning både att identifiera och undvika att skada dem.

Skogssällskapet testar sedan i våras det analysverktyg som Skogsforsk tagit fram. Forskaren Erik Willén, som leder projektet, berättar att en laserskanning med flyg gjorts av hela Sverige och resulterat i tredimensionella detaljmodeller av markytan. I kombination med de kartprogram som bland annat Skogs­sällskapet använder blir strukturer och formationer från många lämningar tydliga. En ringformad vall kan vara en kolbotten, en fyrkant kan vara en torpgrund, en rund upphöjning kan vara ett odlingsröse. Sebastian Backlund, skogsförvaltare i Borås, menar att han också behöver se det på plats.

– När jag planerar vid skrivbordet kan jag med hjälp av kartan och verktyget se vilka formationer jag ska titta närmare på, säger han. Ibland är det inget, andra gånger behöver jag snitsla eller märka ut var det ska vara kulturstubbar som skydd runt en formation.

Han kan också se att kända fornminnen ibland är felplacerade på kartorna. Dagens moderna GPS-teknik är mer exakt än forna tiders positionering med karta och kompass och därför behöver han kontrollera på plats och ibland justera grundkartan.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats