Nätverket mot gynekologisk cancer

Kunskap räddar liv! Välkommen till en afton om gyncancer – på Oscarsteatern i Stockholm 16 april

Nyhet   •   Mar 16, 2018 09:44 CET

Gyncancer är en sjukdom som berör alla - den som drabbas, närstående, yngre som äldre, kvinnor som män. Under aftonen talar vi om prevention, vård, rehabilitering och forskning. Vi tar bland annat upp de vanligaste frågorna om HPV, hur du kan ta hand om din kropp för att undvika att få cancer, ärftlighet, om trauma kan orsaka livmoderhalscancer, nyheter inom cancerbehandling, Nya Karolinska och vad det innebär för gyncancerpatienter samt mycket mer. Kort och gott allt vad DU behöver veta om gynekologisk cancer! 

Oscarsteatern i Stockholm, 16 april kl 17.30, Fri entré. Seminariet är öppet för alla. Till anmälan.

____________________

PROGRAM

Inledning och presentation av Nätverket mot gynekologisk cancer
Barbro Sjölander, ordförande

FR.V. BARBRO SJÖLANDER, MIRIAM ELFSTRÖM, HELEN RUNDQVIST, MARIA SUNDBERG HJELM

---

TEMA PREVENTION

Frågor och svar om HPV
Miriam Elfström, Medicine doktor, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Fysisk aktivitet vid gyncancer
Helen Rundqvist, Medicine doktor, Institutionen för cell- och molekylärbiologi , Karolinska Institutet

Information om mat och gynekologisk cancer
Maria Sundberg Hjelm, Leg.dietist, MSc. Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting

Miljö- och livsstilsfaktorer som bidrar till utvecklingen av och har påverkan på prognos vid livmodercancer
Miriam Mints, universitetslektor, docent, överläkare Tema Cancer Karolinska Institutet/ Karolinska sjukhuset

Patientfilm om ärftlig cancer

Kan gynekologisk cancer vara ärftlig och hur kan jag påverka min och mina barns risk?
Emma Tham, överläkare på Klinisk Genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset

Att förlora ett barn kan öka risken för livmoderhalscancer
Fang Fang, Docent, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

PAUS

FR. V. MIRIAM MINTS, EMMA THAM, FANG FANG

---

TEMA VÅRD, FORSKNING OCH REHAB

Nya behandlingar inom gynekologisk cancer
Hanna Dahlstrand, överläkare, docent, Sektionen för onkologi, Akademiska Sjukhuset

Nya Karolinska Sjukhuset och Tema Cancer - vad innebär detta för patienterna?
Henrik Falconer, docent, patientflödeschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Institutet/University Hospital

Sen då? Livet efter cytostatikabehandling
Carina Rundström, specialistsjuksköterska i cancervård. Samordnande kontaktsjuksköterska och processledare inom gynekologisk cancer

Talar vi tillräckligt klart om sexualitet, också med partnern
Ing-Britt Wängborg, Leg psykoterapeut, leg barnmorska, aukt spec i klinisk sexologi

Patientfilm, Frågestund, Eldsjälspriset

20.00 avslutas seminariet i Stockholm

Anmäl dig här

---

Seminariet arrangeras samma vecka även i Malmö och Linköping. 
Se mer info på www.gyncancer.se

FR. V. HANNA DAHLSTRAND, HENRIK FALCONER, CARINA RUNDSTRÖM, ING-BRITT WÄNGBORG