AgoraLink

Kurs: Entreprenörskap i teori och praktik

Nyhet   •   Okt 13, 2010 16:59 CEST

Entreprenörskap ses idag som en högst relevant färdighet att odla genom livslångt lärande. Entreprenörskap i teori och praktik syftar till att ge en grund att bygga sin entrepreneuriella inställning och sitt kunnande på. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha färdigheter och vilja att realisera idéer från pågående eller ny forskning, samt att kommersialisera resultaten från denna forskning genom ett nytt företag, patent, eller licensiering.

 

Kursstart: december 2010.