AgoraLink

Kurs: Hälsoekonomi och införande av nya metoder i hälso- och sjukvården

Nyhet   •   Okt 04, 2010 13:32 CEST

Kursen ger grundläggande kunskap om hur man tar fram underlag för beslutsfattande i sjukvården via olika utvärderings- och analysmetoder. Vidare ska kursen via eget interaktivt arbete ge kunskap om olika aktörer, vilken information som efterfrågas och på vilka grunder besluten fattas. I detta block ingår även studier av etiska aspekter samt normer och värderingar som grund för prioritering/bortprioritering av teknologier i sjukvården. Kursstart: december 2010.