AgoraLink

Kurs: Medicinsk signalanalys

Nyhet   •   Sep 24, 2010 11:17 CEST

I oktober startar kursen Medicinsk signalanalys. Studerande med medicinsk examen ges möjlighet till ökad förståelse för basala komponenter inom endimensionell signalanalys av tidsvarierande signaler. Vi applicerar signalanalysen för att förstå hur enkel EKG-analys går till. Hur kan man beräkna hjärtfrekvensen? Hur avgör man om hjärtslagen innehåller arytmier och vilken typ av arytmi det är? Vi studerar också EEG-signaler för att avgöra förändringar i medvetandegraden. Kursen innehåller föreläsningar, gruppuppgifter och laborationer. Viss samläsning med teknologer planeras också för att olika discipliner gemensamt ska kunna angripa uppgifterna.