AgoraLink

Kurs: Medicinsk teknik i system för personlig hälsa

Nyhet   •   Sep 30, 2010 13:48 CEST

Sjukvården står idag inför stora förändringar och utmaningar. Befolkningen i de industrialiserade länderna blir allt äldre och många har kroniska sjukdomar. Nya produkter inom medicinsk teknik kan på ett avgörande sätt förbättra och effektivisera vården. Kursen behandlar olika tekniska möjligheter att diagnostisera och följa upp sjukdomar hos patienter i hemmiljö samt inom närvård/primärvård. I framtiden bör patientinformation och mätdata överföras istället för att patienter transporteras. Lösningar kan innefatta teknik för ”point of care”-diagnostik inom närvård/primärvård. Med medicinsk teknik i system för personlig hälsa avser vi monitorering av patienter med risk för att utveckla en viss sjukdom eller som har en kronisk sjukdom.