ODIN Fonder

Kvartalsuppdatering ODIN Sverige

Nyhet   •   Mar 31, 2015 12:55 CEST

Vegard Søraunet, förvaltare för ODIN Sverige, ger i denna video sin syn på marknaden, fondens utveckling och framtiden.

Vegard tar upp de kvantitativa lättnaderna från ECB, den negativa räntan och det låga oljepriset som händelser som påverkat marknaden under det senaste kvartalet.

De bolag som ingår i ODIN Sveriges portfölj har rapporterat i linje med förväntningarna när vi ser till årsrapporteringen, både vinster och omsättning har förbättrat sig jämfört med förra året.

Han lyfter fram Lifco som ett bolag han tror på. Lifco är även ett bolag som vi har ökat vår exponering mot under det första kvartalet.

Ett av de innehav som bidragit mest till avkastningen under det första kvartalet är Getinge som nyligen har fått en ny VD. Vegard menar att det är mycket som kan göras på kostnadssidan i bolaget och att det blir spännande att se utvecklingen framöver.

På den negativa sidan så ger ÅF ett av de sämre bidragen till portföljens avkastning. ÅF levererade en något sämre rapportortering men Vegard framhåller att de fortsätter göra mindre förvärv och att marknaden för bolaget ser bra ut på lite längre sikt.