Länsförsäkringar Västerbotten

Låg inflation ökar risken på bomarknaden

Nyhet   •   Nov 23, 2016 14:09 CET

Ansvaret för att Sveriges ekonomi utvecklas utan att alltför stora risker byggs upp vilar både på Riksbanken och på regeringen, skriver Länsförsäkringars chefekonom Anna Öster och senior makroanalytiker och Anders Nordberg i artikel i Svd debatt idag.

Den svenska inflationen sjönk i september så kraftigt att den nu ligger under sitt tioåriga genomsnitt. Motsvarande stora förändring har skett tre gånger tidigare under de senaste tio åren. Samtliga fall var alla signifikanta händelser för den svenska ekonomin och för penningpolitiken. Vi anser att detsamma gäller i dagsläget.

Utfallet för oktober månad var inte lika dramatiskt vilket innebär att läget inte är akut. Förtroendet för att inflationen ska komma upp till målet har dock minskat. Sannolikheten för att Riksbanken behöver utöka stimulansen har därmed ökat och de stora ­köpen av statsobligationer samt den negativa räntan kan snart behöva kompletteras med nya verktyg som kan skapa problem för bostadsmarknaden.

Om Riksbanken behöver utöka stimulansen från ­dagens nivåer utgör köp av bostadsobligationer det mest rimliga alternativet men det finns uppenbara problem med detta, både för Finansinspektionen och för den svenska bostadspolitiken, skriver Anna Öster och Anders Nordberg i Svd.

Läs hela artikeln här