Silentium AB

Lågt förtroende för stora företag – om man vill uppnå det man tycker är viktigt på jobbet

Nyhet   •   Mar 25, 2015 16:36 CET

Mindre än 1 av 10 tror att de har störst chanser att uppnå det som de tycker är viktigast på jobbet i ett stort företag. Förtroendet för stora företag är lågt hos såväl män som kvinnor och i alla åldersgrupper, visar en färsk undersökning från Silentium.

- Att kunna påverka sin arbetssituation blir allt viktigare och tilltron till vilka möjligheter man har uppnå det man tycker är viktigast på jobbet kan mycket väl fälla avgörandet för många när de söker jobb, säger Johan Talenti, vd på Silentium AB.

Förtroendet för privat verksamhet är betydligt större än för offentlig när de tillfrågade värderar möjligheterna att uppnå det man tycker är viktigast på jobbet. Såväl män som kvinnor bedömer att möjligheten är störrei privat verksamhet men männen gör det i högre utsträckning än kvinnorna.

- Det kan givetvis bero på att fler kvinnor än män arbetar i offentlig verksamhet och att männens mer negativa uppfattning delvis kan grunda sig på fördomar, fortsätter Johan Talenti.

Om företaget är nytt eller gammalt verkar inte respondenterna tro har någon avgörande betydelse för chanserna att uppnå det man tycker är viktigt på jobbet, fler kvinnor än män är dock osäkra på detta. Av dem som jobbar tycker 6 av 10 att de har goda möjligheter att uppnå det som de tycker är viktigt på sitt nuvarande jobb.

- Människor tycks överlag var tillfreds med sina möjligheter och det gäller framförallt de som är äldre. Det kan delvis bero på att de äldre har större påverkansmöjligeter, men också på att de yngre har en större förväntningar, detta bör man titta närmare på, avslutar Johan Talenti.