Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Långvarig restsituation för Ketalar injektionsvätska

Nyhet   •   Feb 20, 2014 15:33 CET

En långvarig restsituation för båda styrkorna av Ketalar (ketamin) injektionsvätska kommer uppstå inom kort. Orsaken är en försenad fabriksflytt och nästa leverans av Ketalar är beräknad till nästa år. Som ersättning finns Ketanest (esketamin) med annan dosering.

Ketalar (ketamin) är ett snabbverkande anestetikum som används vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp. Ketalar injektionsvätska, lösning, 10 mg/ml samt 50 mg/ml kommer inom kort ta slut i lager. Restsituationen beräknas bli långvarig och nästa leverans av Ketalar är beräknad till 2015. Leveransproblemen är orsakade av en fabriksflytt som blivit kraftigt försenad.

Som alternativ till Ketalar finns den nyregistrerade produkten Ketanest (esketamin). Ketanest kommer att finnas tillgänglig i styrkorna 5 mg/ml och 25 mg/ml. Observera att Ketanest har en annan dosering än Ketalar. För att minimera risken för förväxling mellan produkterna och därmed feldosering är Ketanest förpackad i glasampuller och skiljer sig mot Ketalars flaskor med gummimembran. Ketanest finns ännu inte i lager men beräknas finnas tillgänglig för beställning under början av mars.

Vid behov finns möjligheten att ansöka om licens för produkt innehållande ketamin godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

Relaterad information

 Licens