Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Läckageproblem med Physioneal Clear-Flex peritonealdialysvätska

Nyhet   •   Mar 15, 2012 14:04 CET

Läkemedelsverket har fått många rapporter om läckande påsar av typen Physioneal Clear-Flex peritonealdialysvätska, 5-literspåsar. Det är viktigt att patienter och sjukvårdspersonal noga kontrollera dialyspåsarna innan de används. Läckande påsar ska inte användas.

Under januari och februari i år har omkring tre gånger så många rapporter om läckande påsar av denna typ mottagits som under motsvarande period föregående år. Orsaken till läckaget är att en reva kan bildas i påsen när svetsförslutningarna öppnas.

I utbildningsmaterial för patienter som använder dessa påsar betonas vikten av att kontrollera påsarna vid varje dialystillfälle. Patienterna uppmanas att noga följa de instruktioner som finns i utbildningsmaterialet som tillhandahålls. Om vätskeläckage i någon dialyspåse upptäcks är det viktigt att detta rapporteras enligt normal rutin.

Det finns hittills inga rapporter om ökat antal infektioner i samband med användning av produkten, men läckande påsar ska inte användas.