Hyresgästföreningen

Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 10 december

Nyhet   •   Dec 10, 2015 07:54 CET

Räntorna är fortsatt rekordlåga och samhällsekonomin i stort är stabil. Det är med ett bra utgångsläge som arbetet med att fastställa nästa års hyror fortsätter. Det stabila läget avspeglas också i de överenskommelser som har gjorts, med hyreshöjningar på i genomsnitt 0,44% för allmännyttiga bolag och 0,42% för privata bolag. Totalt har det gjorts överenskommelser för drygt 170 000 lägenheter.

Hittills har 115 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 1,9%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 2,22% i hyreshöjningar. 66 kommunala bolag med sammanlagt 140 000 lägenheter har kommit överens om ny hyra med en hyresökning på 0,44 procent i genomsnitt.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandling noga analyserat den svenska samhällsekonomin men även genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Av det materialet kan vi konstatera att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

- För hyresgästernas är det goda nyheter att förhandlingsöverenskommelserna ligger på så pass rimliga nivåer, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

- Det bekräftar dessutom bara vår bild av läget - att det är extremt låga höjningar eller inga höjningar alls för 2016 som gäller. Det är dags för landets hyresgäster att få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna.

- I år fokuserar vi särskilt på förvaltningskvalitet i våra diskussioner med fastighetsägarna, det finns stora variationer mellan bolagen enligt undersökningar vi har gjort. Hur fastighetsägaren sköter om sitt hus är något som hyresgäster genom alla år satt ett väldigt högt värde på och den vardagliga förvaltningen utgör en viktig del i många hyresgästers upplevda trygghet och trivsel, säger Erik Elmgren.

-Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

Så här ser sammanställningen ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till 10 december:

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande115
Antal lägenheter med yrkande433 504
Vägt yrkande för dessa lägenheter1,9%
Antal företag med överenskommen hyra66
Antal lgh med överenskommen hyra140 657
Vägd hyresförändring för dessa0,44%
Tvister16
Privata
Antal företag med yrkande129
Antal lägenheter med yrkande225 328
Vägt yrkande för dessa lägenheter2,46%
Antal företag med överenskommen hyra55
Antal lgh med överenskommen hyra33 273
Vägd hyresförändring för dessa0,42%