Hyresgästföreningen

Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 2 december

Nyhet   •   Dec 02, 2015 14:40 CET

Räntorna är fortsatt rekordlåga och samhällsekonomin i stort är stabil. Det är alltså med ett bättre utgångsläge än kanske någonsin som arbetet med att fastställa nästa års hyror har inletts. Och det stabila läget avspeglas också i de första överenskommelser som nu har gjorts, med hyreshöjningar på i genomsnitt 0,41% för allmännyttiga bolag och 0,33% för privata bolag.

Hittills har 106 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 1,91%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 2,77% i hyreshöjningar. 43 kommunala bolag med sammanlagt 89 000 lägenheter har kommit överens om ny hyra med en hyresökning på 0,41 procent i genomsnitt.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandling noga analyserat den svenska samhällsekonomin men även genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Av det materialet kan vi konstatera att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

-Det känns bra för hyresgästernas del att förhandlingsöverenskommelserna ligger på så pass rimliga nivåer, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

-Det bekräftar dessutom bara vår bild av läget - att det är extremt låga höjningar eller inga höjningar alls för 2016 som gäller. Det är dags för landets hyresgäster att få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna.

-Vi kommer fokusera särskilt på förvaltningskvalitet i våra diskussioner med fastighetsägarna i år, där finns det stora variationer mellan bolagen enligt undersökningar vi har gjort. Hur fastighetsägaren sköter om sitt hus är något som hyresgäster genom alla år satt ett väldigt högt värde på och den vardagliga förvaltningen utgör en väldigt viktig del i många hyresgästers upplevda trygghet och trivsel, säger Erik Elmgren.

-Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

Så här ser sammanställningen ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till idag:

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 106
Antal lägenheter med yrkande 421 667
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,91%
Antal företag med överenskommen hyra 43
Antal lgh med överenskommen hyra 89 251
Vägd hyresförändring för dessa 0,41%
Tvister 8
Privata
Antal företag med yrkande 113
Antal lägenheter med yrkande 218 320
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,46%
Antal företag med överenskommen hyra 49
Antal lgh med överenskommen hyra 17 987
Vägd hyresförändring för dessa 0,33%