Läkare för Miljön

Läkare för Miljön nu på My Newsdesk!

Nyhet   •   Jan 14, 2010 13:53 CET

HÅLLBAR UTVECKLING - BÄTTRE FOLKHÄLSA

Läkare för Miljön (LfM) arbetar för en frisk jord som skapar friska människor. Människan är beroende av friska ekosystem som kan förse oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet.

LfM ordnar regelbundet seminarier av olika slag. Information om dessa kommer att läggas ut här.

Två frågor vi drivit starkt är klimatförändringar och hälsa respektive läkemedel och miljö.

Vi arbetar utifrån vetenskapens kunskaper. Vår hemsida www.lakareformiljon.se innehåller mycket information om samband mellan miljö och hälsa. Här finns länkar både till vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar i många ämnen.

Vi kan förmedla föreläsare om klimatförändringar och hälsa respektive läkemedel och miljö.