Sentoclone AB

Läkemedelsindustrins röst i Sverige stärks genom närmare samarbete mellan två centrala branschorganisationer

Nyhet   •   Dec 09, 2009 16:42 CET

Två branschorganisationer – LIF (Läkemedelsindustriföreningen) och IML (Innovativa Mindre Life Science Bolag) - inom läkemedelsområdet i Sverige inleder nu ett fördjupat samarbete. LIF och IML, som var för sig samlar olika delar av den forskande läkemedelsindustrin, har slutit avtal om samarbete som innebär att IML:s medlemsföretag blir associerade medlemmar i LIF och deltar i LIF:s kommittéer och övriga arbete. IML finns kvar som egen organisation.

– Den forskande läkemedelsindustrins röst i Sverige stärks av samarbetet, säger Richard Bergström, vd i LIF. Vi kommer gemensamt att företräda bredden av forskningen på läkemedel i Sverige, och representera företag som levererar nya innovativa produkter till svenska patienter. Vi har mycket kvar att göra. Vi ska arbeta för goda villkor för forskningen, för ett etiskt förhållningssätt på marknaden, för ett sjukvårdssystem som premierar innovation och kvalitet och som utvärderar alla läkemedel för patienternas bästa. Det är också en styrka att vi genom samarbetet får många fler svenska företag inom LIF-familjen.

– Vi inom IML är väldigt glada över att arbeta ännu närmare tillsammans med LIF, säger Jan Smith, ordförande i IML. Vi har goda erfarenheter av vårt deltagande i LIF:s arbete sedan tidigare, och nu formaliseras och utvidgas samarbetet. Det är en bra lösning för de innovativa mindre Life Science-bolagen att vi blir associerade medlemmar. Detta ger våra medlemsföretag tillgång till LIF:s omfattande informations- och kontaktnät. Det ger oss också gemensamt möjlighet att få uppmärksamhet att arbeta för optimala villkor för de svenska innovativa Life Science-företagen. Vi är dessutom övertygade om att vi tillsammans kan fortsätta att växa med ytterligare medlemmar.

– För SentoClones del innebär samarbetet att vi blir en naturlig del i svensk läkemedelsindustri. Det är en styrka att kunna göra gemensam sak i frågor som rör innovativa små svenska företag i vår bransch, säger Johan Järte, vd SentoClone AB.

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 60 medlemsföretag, vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

IML, Innovativa Mindre Life Science Bolag, är branschföreningen för små och medelstora forskande Life Science-företag. IML har idag 15 medlemmar.

SentoClone AB är ett svenskt innovativt Life Science-bolag, som utvecklar en unik cellterapi för behandling av cancer. Behandlingen går ut på att immunförsvaret aktiveras och förstärks för att bekämpa cancer.

Kontakt:
Richard Bergström, vd LIF
Tel 070-745 29 74

Jan G. Smith, ordförande IML
Tel: 031 748 49 73

Johan Järte, vice ordförande IML
och vd SentoClone AB
Tel: 070-652 45 32