Läkemedelsakademin i Stockholm AB

Läkemedelsriksdagen 2010 - 21 jan på Folkets hus i Stockholm

Nyhet   •   Jan 20, 2010 08:05 CET

Läkemedelsriksdagen 2010 handlar om hur uppföljningar av läkemedels effekter bäst bör genomföras. I vården kan effekterna bli svårtydda genom bl.a. påverkan av underliggande sjukdomar och multi-medicinering.

Med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar vill riksdagen bidra till att förbättra utvärderingar av läkemedels behandlingseffekter.

Internationell gästföreläsare är Harold C. Sox, ordf. i NIH Institute of Medicine's Committee on Comparative Effectiveness Research Priorities, USA. Tidigare ordf. för American College of Physicians och långvarig redaktör för Annals of Internal Medicine.
Socialminister Göran Hägglund inledningstalar och prof. Peter Aspelin och prof. Nina Rehnqvist är moderatorer.

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas av Läkemedelsakademin på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Generaldirektörerna för de fyra myndigheterna medverkar under dagen.

Programmet omfattar fyra huvudblock:

  • Subvention med uppföljningsvillkor? Till vilken nytta?
  • Epidemiologisk uppföljning - vad är den värd?
  • Vem initierar och betalar de uppföljningsstudier som alla vill se?
  • Hur kan idealen bli verklighet?

Fullständigt program på www.lakemedelsriksdagen.se

Plats: Folkets hus i Stockholm
Tid: 21 januari 2010, kl 9.15-16.30

Press anmäler sig direkt vid registreringsdisken eller via Annette.Lindberg@lakemedelsakademin.se