Fagersta kommun

Lämna ett e-förslag!

Nyhet   •   Maj 23, 2016 08:49 CEST

Idag, måndagen den 23 maj, lanserar vi vår nya e-förslagstjänst på fagersta.se. Ett
e-förslag är en idé eller ett förslag, från dig som invånare till kommunen. Med ditt
förslag får du en chans att påverka det som är viktigt för dig. Om fler än 60 gillar ditt
förslag, blir det ett ärende som behandlas av lämplig nämnd.

E-förslag ger ökad närhet, öppenhet och transparens. Dels blir det enklare för den som har ett
förslag som rör kommunens verksamhet att lämna in det, oavsett tid på dygnet. Alla - invånare,
den som lämnat förslaget, politiker och tjänstemän - kan sedan följa e-förslagets gång.

Sedan förslaget granskats och godkänts, publiceras det inom 3 vardagar på kommunens
hemsida, där det kan gillas och kommenteras av andra. Ett e-förslag som får minst 60 röster
skickas vidare till berörd förvaltning och nämnd, där ärendet handläggs. Handläggningen sker
vanligtvis inom fyra till sex månader, större ärenden kan ta längre tid. Hela tiden kan alla se hur
långt i processen förslagen har kommit och om det har fattats något beslut i frågan.

Anledningen till att e-förslagen granskas innan de publiceras är bland annat att förslaget måste
röra något som kommunen verkligen har möjlighet att besluta om och att det inte får vara
kränkande eller rasistiskt. 

E-förslag är ett bra sätt för politiker och tjänstemän att se vilka frågor som engagerar invånarna.
Det är också ett bra sätt för Fagersta kommuns verksamheter att få in goda idéer och förslag,
så att vi på sikt kan bli en ännu bättre kommun att bo och leva i!


För mer information, kontakta
Lena Bylund, kommunikatör 0223-442 87
lena.bylund@