Sociala Tjänstehundar i Sverige AB

Lämplighetstester Östersund

Nyhet   •   Aug 11, 2015 21:38 CEST

Anmälan - Klicka här!

För mer info: www.terapihundskolan.se

Djurassisterad aktivitet DAA

Besökshunden är en lämplighetstestad och diplomerad hund vars uppgifter är att finnas till som stöd, motivation,
uppmuntran, aktivitet och sällskap. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Hundföraren har också alltid ansvar för att hunden är frisk och ej lider av någon sjukdom eller smärta. Besökshundsutbildning med godkänd diplomering ger behörighet till att påbörja Terapihundsutbildning

Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

Hundföraren har alltid ansvar för att hunden är frisk och ej lider av någon sjukdom eller smärta. När ni väl är godkända för utbildning skall veterinärintyg överlämnas som intygar att hunden ej lider av någon smärta och är frisk. Besökshundsutbildning med godkänd diplomering ger behörighet till att påbörja Terapihundsutbildning.

Besökshundsutbildning - förberedande för vårdhund och terapihund

7 st heldagarsutbildning + 1 dag diplomering + ca 150h praktisk träning i hemmamiljö samt 30h verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen motsvarar halvfart.

För att uppnå godkänd diplomering som Besökshundsteam ska teamet ha uppnått kunskaps- och färdighets mål inom:

- Djuromsorg och hälsa
- Hundens etologi
- Hundens träning
- Människans hälsa, etik och värdegrund
- Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
- Besökshundens insatser anpassade till individ
- Verksamhetsförlagd utbildning

Förkunskapskrav:

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Eleven ska också ha kunskap och tillgång till datorer då vissa delar av utbildningen är internetförlagd.