Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Längre handläggningstider för kliniska prövningar

Nyhet   •   Dec 17, 2012 15:59 CET

På grund av hög arbetsbelastning är handläggningstiderna för kliniska prövningar och väsentliga protokolländringar för närvarande längre än vanligt.

Förseningarna medför att frågor från Läkemedelsverket på kliniska prövningar dag 30 är sena och likaså väsentliga protokolländringar (amendments) där myndigheten för närvarande inte hinner fatta beslut inom 35 dagar.

Vissa prövningar kommer även att kunna bli sena med beslut inför dag 60, i de fall kommer Läkemedelsverket att kontakta berörda sponsorer med ytterligare information.

Läkemedelsverket beklagar den försenade handläggningen, och arbetar för att inom kort att kunna återgå till normala handläggningstider.

Kontakta oss

Gunilla Andrew-Nielsen
Enhetschef
018-17 49 23