Nordens välfärdscenter

Lär av goda exempel i grannländerna

Nyhet   •   Jul 11, 2016 12:02 CEST

Nordens Välfärdscenter och Ålands landskapsregering bjöd under Almedalsveckans första dag in till nordiskt samtal, åländsk fisksoppa och presentation av inspirationshäftet Demens – Möjligheter till livskvalitet. De tre inslagen såg ut att falla panel och publik i smaken i det fullsatta tältet på ”Ålands brygga”.

Inspirerande inspirationshäfte

– Nordens Välfärdscenter har tagit fram ett inspirationshäfte som visar att vi alla kan lära av de nordiska grannarna, sa Wille Valve. Han lyfte fram det svenska vårdhemmet Persikan i Tensta som ett aktuellt exempel, i ett Norden där 1960- och 1970-talets arbetsinvandrare nu åldras. Persikan har minoritetsinriktning och möjlighet för anhöriga att sova över.

Äldresamordnare Michaela Prochazka berättade att Socialstyrelsen arbetar med en utvärdering och uppdatering av de svenska riktlinjerna för demensomsorg.

– Det finns till exempel redan möjligheter i svenska kommuner för så kallade ”förloppsprogram” som lyfts fram som en dansk modell i inspirationshäftet. Ett förloppsprogram är en individuell plan där de olika aktörernas ansvar i olika steg är tydligt definierat. Problemet är låg kännedom hos kommuner och anhöriga, sa Michaela Prochazka.

Ett annat exempel från häftet är den norska lagstiftningen om att kommuner från 2020 ska vara skyldiga att erbjuda dagaktiviteter för personer med demens. En liknande lagstiftning kan bara fungera i Sverige om det följer med pengar, menade de båda svenska politikerna i panelen, Barbro Westerholm, riksdagsledamot för liberalerna, och Jan Lindholm, miljöpartist och ledamot både riksdagen och Nordiska rådet.

Optimist trots strukturkrångel

Mellan 2015 och 2050 ökar antalet personer med demenssjukdomar med 360 000 i Norden, från cirka 418 000 till 778 000. Valve manade de nordiska regeringarna och parlamentarikerna att öka fokus på demensfrågor. En av frågorna till panelen var hur det kommer sig att dessa dramatiska siffror inte återspeglas mer i de nationella politiska debatterna.

– De konkreta utmaningarna och behoven ligger i vardagen hos landstingen och kommunerna. Vi har ett strukturproblem, sa Jan Lindholm.

Här var det enighet på tvärs av de svenska politiska blocken.

– Det måste skära igenom systemen. Vi behöver lära av de lokala och nordiska framgångarna och sprida dem. För att åstadkomma det behövs ny skjuts och mer pengar, slog Barbro Westerholm fast.