Sveriges Kommuner och Landsting

Lär från vindkraftsstödet

Nyhet   •   Jul 13, 2012 15:20 CEST

Översvämningarna i Småland sätter fokus på flera viktiga frågor gällande krisberedskap och förebyggande arbete för att klimatanpassa Sverige. Kommunernas arbete med förebyggande måste fortsätta och ett stimulansstöd likt det för vindkraften bör vara en del i arbetet.


– Det är tungt att se nyhetssändningar från Småland där de extremt höga vattenflödena har påverkat flera samhällen. Kommunerna i samverkan med både myndigheter och frivilliga har gjort ett gott arbete under väldigt krävande förhållanden, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

I dagsläget är det inte möjligt att veta hur stora skadorna för de som drabbas är men även utifrån detta olyckstillfälle bör diskussionen fortsätta. Enligt en enkät från 2011* arbetar idag nio av tio kommuner med att anpassa den fysiska planeringen till ett förändrat klimat men många anser att de behöver bättre underlag för till exempel översvämningsanalyser, samt ras- och skredkartering.

– Ingen kommun har råd att stå i konstant krisberedskap eller bygga överdimensionerade system. De VA system som finns idag är förstås byggda utifrån den kunskap som fanns vid byggtillfället. Det vi kan göra och som redan görs är att se över riskområden, bygga om och förbereda så gott det går med hjälp av bättre och tidigare varningar från ansvariga myndigheter, säger Anders Knape.

– Vi talar bland annat om ett VA nät som skulle räcka fyra varv runt jorden så det är förstås ett mycket stort arbete. Vi tror dock att ett statligt stimulansmedel i likhet med det som finns för vindkraft vore ett bra sätt att stödja arbetet. Åtgärder att bygga om och anpassa befintliga byggnader är mycket kostsamt och klimatförändringar slår olika i olika delar av landet, säger Anders Knape.

Det omedelbara krisläget och uppbyggnadsarbetet kommer de drabbade kommunerna ha största delen av ansvaret för, likväl som att hantera mer långsiktiga effekter. Men i ett omedelbart skede kan speciellt mindre kommuner få svårt att klara stora påfrestningarna. Det är orimligt.

– Vi måste ha ett system som är solidariskt vad gäller kostnaderna då dessa typer av extraordinära händelser inträffar, säger Anders Knape.

* Enkäten till kommunerna om klimatanpassning finns att läsa i rapporten: "Kommunernas arbete med klimatanpassning" (nytt fönster)

SKL:s yttrande "Ersättningsssystem i samverkan – hantering av kommunernas kostnader vid naturkatastrofer, m.m" från 2008 (pdf-dokument, nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med klimatanpassningsfrågor

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 7863
070-5984388

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l