LärOlika

LärOlika deltog på The Civic Roundtable i Berlin

Nyhet   •   Maj 11, 2016 09:17 CEST

LärOlika deltog under 2-4 maj i The Civic Roundtable i Berlin för att fortsätta sprida idén om LärOlika. 30 utvalda stipendiater från hela Europa diskuterade tillväxt, ekonomiska och sociala trender, Europas roll i världen, migration och tillhörande förändringar i samhällskontraktet.

The Civic Roundtable är ett program och nätverk som drivs av European School of Politics i Istanbul, i nära samarbete med Europarådet och nätverket av skolor för politiska studier. The Civic Roundtable ska vara en plattform för 30 utvalda stipendiater för att tillsammans studera trender och utmaningar, att experimentera med olika sätt att skapa bättre kunskap om det nya samhället i hela Europa och utanför, samt att börja bygga ett nätverk genom att interagera i olika format.

Nästa nätverksträff för The Civic Roundtable där LärOlika kommer att finnas representerat, kommer att hållas i Strasbourg den 16-17 juni 2016.

Läs mer om The Civic Roundtable här.