B3IT Healthcare AB

Lagar är kul, tycker Ewa

Nyhet   •   Jun 19, 2013 22:30 CEST

iProfil: Ewa Jerilgård ser till att alla regelverk följs. För det är först då kan man bygga it-stöd anpassat till patientdatalagen.

För ett drygt år sedan började Ewa Jerilgård på B3IT Healthare. Med en angenäm blandning av lättillgänglighet och seriositet satte hon genast tänderna i frågor om lagar och regler som hänger samman med it i vården.

– Patientdatalagen är vansinnigt rolig att arbeta med, utbrister Ewa som har lång erfarenhet av denna.

– När patientdatalagen kom tillät den saker som vårdsidan hade önskat länge. Saker som att dela information över huvudmannagränser. Det roliga med en ny ramlagstiftning är att det finns ett så stort tolkningsutrymme. Det gick inte att göra nytt it-stöd utan att först tolka lagen.

Hela Ewas uppenbarelse understryker att detta är vad hon tycker och känner, det skiner av energi i ögonen samtidigt som jämtländskans toner också bidrar till att markera eftertanke och reflektion.

Patientdatalagen har hon arbetat med länge, Ewa började redan inom SLL, Stockholms läns landsting, och sett vad som kan skapas när teori fått bli praktik. Hon blev projektledare hos SKL, Sveriges kommuner och landsting, för hur lagtolkningen skulle utvecklas till it-stöd med grund i lagen. Nu bedrivs arbetet med arkitektur och regelverk hos Cehis, Center för e-hälsa i samverkan. Tidigare fanns tre perspektiv på nationell arkitektur; verksamhet, informatik och teknik men sedan några år utgör också säkerhet, med de legala förutsättningarna, ett fjärde perspektiv.

– Mitt arbete blir aldrig färdigt. Nya projekt startar hela tiden, nya e-hälsotjänster tillkommer och gamla tjänster ska förvaltas och ’skruvas åt rätt håll’.

Ewa arbetar i ett stort nätverk av experter. Mycket av hennes tid går också åt till att svara på frågor utifrån. Från sjukhus kommer många frågor om informationssäkerhet när nya tjänster ska sättas upp i enlighet med NPÖ, nationella patientöversikten.

– Genom mitt jobb vill jag på något vis bidra till att få en hantering av patientuppgifter som faktiskt både är patientsäker och värnar integritet.

Integritet i kombination med patientsäkerhet handlar mycket om avvägningar: Att inte skada en patient genom alltför öppna journaler, men heller inte ta hänsyn till så hög integritet att patienten riskerar bestående skador i vården, för att integriteten varit alltför hög.

– Om en patient inte litar på integriteten inom vården då kanske hon inte säger vad hon behöver säga. Då hamnar i stället deras egen patientsäkerhet i fara. Det är en avvägning.

Mycket av Ewas arbetstid handlar just om diskussioner som dessa. Det innebär många möten, platser, konferenser, seminarier liksom att följa flödet av information inom sektorn.

– Det är ett privilegium att få arbeta så mycket med omvärldsbevakning!

Ewa trivs att vara spindeln i nätet med ett flexibelt arbetssätt. Samtidigt uppskattar hon att ha fått kolleger genom anställningen på B3IT Healthcare. Här finns ytterligare nätverk med experter men också en gemenskap att luta sig mot.

– Bara att träffas på en liten pub efter jobbet räcker för mig, säger hon förnöjt.

Nu räknar hon med att fortsätta arbeta inom sitt område men säger att hon gärna skulle lägga till en utmaning till på deltid. Med nyttovärderingar.

– Ja, att också få stödja projekt genom att mäta och värdera nyttan av investeringar skulle vara kul. Ett sådant projekt skulle jag gärna ta. Också.

ANNA HAGNELL

anna.hagnell@b3ithealthcare.seEWA JERILGÅRD

På B3IT Healthcare: Sedan ett år. Utlånad på heltid till Center för e-hälsa i samverkan med ansvar för säkerhetsarkitektur

Ålder: 57 år

Familj: Maken Tommy, projektledare på Arbetsförmedlingen, tre utflugna barn på 22–33 år

Bor: På Söder i centrala Stockholm

Bakgrund: Laboratorieassistent och systemvetare inom data och informatik

Fritid: Läser allt – från baksidan på mjölkpaketen till tjocka böcker. ”Mer kvantitet än kvalitet, hihi. Uppåt 100 böcker per år, gärna parallellt med varandra. Tränar gärna men inte sådant där jag måste koordinera armar och ben... Och så är jag förstås ute och gräver i trädgården vid torpet i Närke.”

Det visste du inte om Ewa: När då treårige sonen Mattias blandade ihop morfars gård i Jämtland med namnet på byn, Jerilvattnet, sa han att de åkte till ”Jerilgård”. Det ”lät himla kul”, tyckte föräldrarna. Eftersom Ewa då var en av tre Ewa Johansson på samma gata i Stockholm, var namnbytet ett enkelt beslut. Nu heter hon Jerilgård sedan drygt 30 år.