Gustavsbergs Porslinsmuseum

Landskapets Andra Halva – en konstnärlig workshop i anslutning till utställningen ”En glipa i väven”

Nyhet   •   Apr 08, 2016 10:49 CEST

Välkommen till en konstnärlig workshop i anslutning till utställningen "En glipa i väven" på Gustavsbergs Porslinsmuseum den 19 april 2016 klockan 17-20. Workshopen sker i samarbete med Claire Roudenko-Bertin, konstnär och professor, samt hennes forskningsenhet Landskapets Andra Halva (L’Autre Moitié du Paysage) på L’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy.

"Under en eftermiddag bildar platsen för den tidigare porslinsfabriken, museets samlingar och John Sundkvists utställning ”En glipa i väven” ram och kontext för performances, tillfälliga installationer, uppläsningar, samtal och oväntade utbyten. Medverkande studenter, konstnärer och andra deltagare representerar skilda horisonter och förhållningssätt, skilda kulturer och landskap.

Genom den direkta kontakten med verk och föremål handlar det om att se hur konstens och
konsthantverkets historia erbjuder ett fält för konstnärligt handlande. Hur denna historia genom brott, nyupptäckter och plötsliga eller fiktiva omläsningar kan aktivt medverka i konstens tillblivelse.

Det rör sig inte om att tala ”om”, utan om att befinna sig ”i och på” de platser där konstens praktik ger sig till känna.

Genom att på detta sätt förutsättningslöst mångfaldiga förbindelserna mellan historiska och samtida verk, mellan skilda språk och uttrycksformer, blir det möjligt att formulera nya frågeställningar. Den särskilda form för utbyte och omprövning som konsten erbjuder placeras därigenom mitt i den närvarande samtid som hela tiden måste formuleras på nytt." 

Claire Roudenko-Bertin