Sveriges Kommuner och Landsting

Landstingen allt bättre på säkrare vård

Nyhet   •   Feb 18, 2014 09:56 CET

Landstingens arbete med att stärka patientsäkerheten har blivit allt bättre. På två år har antalet landsting som arbetar systematiskt och långsiktigt med patientsäkerhet fördubblats. Det visar en kartläggning från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi ser tydliga och positiva resultat. Patientsäkerhetsarbetet har utvecklats i samtliga landsting. Det betyder att många patienter kommer att kunna känna sig tryggare med en säkrare vård, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Sexton landsting har minskat andelen trycksår sedan 2011. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler har ökat i tolv landsting och för första gången på tre år har samtliga landsting minskat sin antibiotikaförskrivning.

– Vårdskador har orsakat lidande för patienter och stora kostnader för landstingen genom åren. Därför ska patientsäkerhetsarbetet fortsätta med fler insatser och det som också måste bli bättre är uppföljning och utvärdering. Ingen patient ska behöva känna sig otrygg med den vård de får, säger Hans Karlsson.

Kontakt

För mer information:
Eva Estling, projektchef
avdelningen för vård och omsorg
08-452 78 09
070-582 7809
eva.estling@skl.se

Agneta Andersson, handläggare
avdelningen för vård och omsorg
08-452 76 56
076 109 7656
agneta.andersson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook