SIS, Swedish Standards Institute

Lantbrukare kan spara både tid och pengar med hjälp av nya standarder

Nyhet   •   Dec 16, 2009 16:52 CET

Just nu pågår ett arbete med att ta fram nya standarder och handböcker för ekonomibyggnader inom lantbruk och trädgårdsnäring. Utvecklingen går fort och det ställs nya krav på både utformning och material och inte minst när det gäller ventilation av stallar. Nya produktionssystem och byggnadstyper har gjort de gamla riktlinjerna inaktuella.

– Den enskilde lantbrukaren ska inte behöva uppfinna hjulet varje gång utan kunna utgå från väl underbyggda och aktuella riktlinjer som är allmänt accepterade av myndigheter, rådgivare och företag. På så sätt undviker man att varje nytt projekt riskerar att bli en dyr experimentanläggning. Ytterligare en fördel är att en gemensam standard underlättar kommunikationen mellan beställare, projektörer och leverantörer och därmed minskar risken för kostsamma missförstånd och byggfel, säger Anders Ehrlemark, värme- och ventilationsexpert på Sveaverken och deltagare i SIS kommitté.

Målgrupp för standarderna är, förutom lantbrukare, projektörer och byggare, även kommuner och länsstyrelser.

– Vi håller för närvarande på som bäst att ta fram standarderna och även inte minst handböcker, som väntas färdiga om drygt ett år. Det finns fortfarande goda möjligheter att vara med i arbetet och påverka innehållet, säger Curt Linder, projektledare på SIS.

För mer information kontakta Curt Linder, projektledare SIS, curt.linder@sis.se, 08-555 520 88