WSPA Sverige

Lantbruksdjuren bör vara i fokus på Rio +20

Nyhet   •   Dec 21, 2011 12:15 CET

Inför FN-toppmötet om hållbar utveckling i Rio nästa år (Rio +20) arbetar WSPA hårt för att se till att lantbruksdjurens välfärd hamnar på agendan. Fördelarna med god djurvälfärd är slående - både för djuren men även för oss människor och för miljön.

Just nu medverkar vi på en rad förberedande möten inför den stora konferensen i Rio. Det senaste hölls i New York där vi och andra organisationer talade för 60 FN-representanter . Vi presenterade våra argument för att djurhållning med god djurvälfärd är ett både realistiskt och miljövänligt alternativ till de intensiva och industriella produktionsmetoder som är vanligast i världen idag.

Vi förklarade även det viktiga sambandet mellan god djurvälfärd, fattigdomsbekämpning och en hållbar global ekonomi. 

- Djur är en central del av vår värld och ovärderliga för oss människor. Men vi måste komma ihåg att de inte bara är ekonomiska maskiner. Produktionssystem som utgår från biologi snarare än teknologi – kommer att gynna såväl djuren som oss människor och miljön, sade Michael Appelby som är vetenskaplig rådgivare hos WSPA i sitt anförande.

En annan av talarna var Linda Elswick, verkställande direktör för IPSA (International Partners for Sustainable Agriculture) som bland annat menade att de utmaningar som planeten står inför och som djuruppfödning leder till, kan lösas genom att djurens naturliga behov respekteras. Därför är inte djur en del av problemet utan snarare lösningen.

WSPA Sverige har en dialog med den svenska regeringen med förhoppningen att de ska föra fram dessa frågor före och under Rio-mötet nästa år. Våra supportrar skriver just nu under ett brev till miljöminister Lena Ek där hon uppmanas att föra lantbruksdjurens talan.

63 miljarder lantbruksdjur i världen väntar på förändring och förbättrade livsvillkor. WSPA är fast beslutade om att göra vad vi kan för att djurvälfärd ska bli en central fråga i FN:s arbete med att ta fram riktlinjer för hållbar lantbruksproduktion och internationell utveckling.