Extronic Elektronik - Energieffektiv belysningsstyrning och larmsystem

LarmNet - Säkerhetssystem för stora och säkerhetsklassade anläggningar

Nyhet   •   Maj 06, 2014 10:00 CEST

I stora objekt kan det vara svårt att välja säkerhets- system. Samtidigt som utbyggnadspotentialen är viktig måste försäkringskrav och regler på larmklasser också uppfyllas. LarmNet är ett säkerhetssystem som uppfyller kraven för larmklass 3 och 4 samtidigt som systemet kan växa i takt med anläggningen.

I första hand är LarmNet utvecklad för stora objekt. De fyra databussledningarna kan vardera hantera upp till 16 undercentraler och 8 manöverpaneler. Varje undercentral har 8 ingångar respektive 6 utgångar och varje manöverpanel har 2 ingångar respektive 1 utgång. Databussledningen från centralapparaten får ha en längd på maximalt 1000 meter men kan förlängas ytterligare 1000 meter vid anslutning av undercentral RS-635.

I banker, ambassader eller högsäkerhetsvillor finns det oftast krav på larmklass. LarmNet är SBSC-intygad och uppfyller kraven för larmklass 3 och 4. 


Enkelt att bygga ut

Systemet finns i två utföranden. Centralapparat RS-400 som hanterar 32 sektioner och centralapparat RS-600 som hanterar 1024 sektioner. Båda centralapparaterna använder samma till- behör, har samma handhavande och har samma installations- förfarande. Det här gör att det är enkelt att ta steget från en RS-400 till en RS-600, vid en eventuell utbyggnad.

LarmNet är ett mjukt säkerhetssystem, där förändringar görs via programmering. Det här betyder att en manöverpanels eller användares behörighet enkelt kan ändras. Den flexibla områdesindelningen gör också att anläggningen kan förändras. Detektorer kan kopplas in- eller ur eller programmeras om för att tillhöra andra områden.


Utveckling och produktion i Sverige skapar kvalitet

LarmNet utvecklas i Sverige. Det här gör att regler och krav som ställs på den svenska säkerhetsmarknaden enkelt fångas upp och tillämpas i systemet.

LarmNets hårdvara är utvecklad för att klara av den tuffa miljö som stora objekt ofta kräver av ett larmsystem t.ex. faran av störningar, transienter eller potentialskillnader i anläggningen.

Genom ett nära samarbete med larminstallatörer, sker en ständig utveckling av systemet. För att ytterligare höja kvalitetsnivån genomgår alla som installerar LarmNet en tvådagars grund- utbildning. I utbildningen varvas teori om projektering och felsökning med praktiska övningar.


Larmöverföring

Larmöverföringen är troligtvis den viktigaste punkten i ett säkerhetssystem. I LarmNet kan larm överföras via SMS, tal via telefon, P100, SIA och över fast IP eller GPRS med protokollen SOS-SIA IP och ACESS v4. Externa enheter för överföring via SAFETEL och MULTICOM kan direktanslutas.

Fjärrprogrammering kan utföras via PSTN, GSM, IP, SAFETEL eller MULTICOM.


Varje område kan få sin egen SIA-kod

Om flera företag delar på en och samma centralapparat, kan de 64 SIA-koderna komma väl till pass. Varje område kan då ha sin egna SIA-kod och får därigenom sin egen ID-kod hos larmcentralen. På det här sättet kan t.ex. ett köpcentrum dela på en centralapparat och varje butik får sin egen ID-kod.