Föreningen Vård- och omsorgscollege

LARS - en unik radioserie från Ljusdal

Nyhet   •   Jan 18, 2016 08:33 CET

"LARS" är namnet på en radioserie med fokus på vård och omsorgssektorn och som omfattar 10 program och sänds genom Radio Ljusdal. Programstart är torsdag den 21:a januari kl 10:00, men går även att lyssna på i efterhand här!

Den lokala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Ljusdal har utsett en marknadsföringsgrupp, vilken har upprättat en marknadsföringsplan. En av aktiviteterna är att sända en programserie genom ett nära samarbete med lokalradion, Radio Ljusdal.

LARS = Ljusdals kommun, Adderaomsorg, Region Gävleborg, Solhagagruppen. Namnet är en förkortning på de fyra arbetsgivarna inom vård och omsorgsbranschen inom Ljusdals kommun. Radioserien är troligtvis den bredaste gemensamma belysning som gjorts av vård- och omsorgssektorn i Ljusdals kommun. Tanken med programserien är att synliggöra och beskriva rekryteringsbehovet inom branschen, men i huvudsak åskådliggöra alla aktörers upplevelser om hur vård och omsorg fungerar i praktiken.

I denna radioserie kommer lyssnare att få höra om:

 • Föreställningar och myter inom vård- och omsorg
 • Kunder berätta sina upplevelser om hur omsorgen fungerar i deras vardag
 • Elevers tankar om teori, praktik och motivationsfaktorer
 • Personalens känsla för att kunna göra skillnad
 • Arbetsgivarnas idéer om framtiden och kvalitetssäkring

Upplägget med radioprogrammen kan likställas med "ett samtal kring köksbordet", där några pratar kring det tema som programmet har. De tio programmen har ett tema som speglar omsorgens 365 aktiva dagar:

 • Gymnasieval - möjlighet till anställning
 • Personlig utveckling genom studier – att växa som människa
 • Att jobba på Korttids - samverkan, tillit och förtroende
 • Omsorg dygnet runt - flexibla arbetstider med möjligheter
 • Individ i fokus - våra behov styr personalens arbete
 • Livet tog en ny vändning - att leva med stödinsatser
 • Meningsfull vardag - daglig verksamhet och social samvaro
 • Vård i olika roller - den breda verksamhetsarenan
 • Rekryteringsbehov - en het bransch som anställer
 • Rätt gymnasieval för mig

Tanken är att radioprogrammen kan användas i undervisning, daglig verksamhet, vid arbetsplatsmöten med mera, för vidare samtal om vård- och omsorg. Det kan var en del i marknadsföringen av vård och omsorgsverksamhet och utbildningarna. VO-College Ljusdal vill med det här programmen påvisa ett starkt samarbete för en god omsorg - idag och för imorgon.

Programstart

Torsdag 21:a januari 2016 kl 10:00, du kan lyssna på programmet via hemsidan: www.radioljusdal.se. Programledare är Robert Fors

Ljusdals kommuns Facebooksida kommer även att publicera bilder och information om de tio programmen.