Layher AB

Layher Site Seeing: Brobygge går som på räls

Nyhet   •   Okt 12, 2012 11:00 CEST

    

 

Brobygge går som på räls

England anses vara järnvägens moderland. Det var inte bara uppfinnaren och ingenjören Richard Trevithick som var först med att använda den förunderliga ångmaskinen i trafik, brittiskt järnvägsnät är också tack vare sträckan Liverpool-Manchester, världens äldsta. Järnvägsnätet är delvis i behov av upprustning.

För att tillfälligt ersätta en Victoriansk gångbro i gjutjärn som skulle renoveras på järnvägsstationen St Denys i Southampton, byggdes en 31 m lång tillfällig bro av Layhers Allround Brosystem som utrustades med Allround trapptorn. Tack vare Allround Brosystemet från Layher kunde ställningsbyggarna enkelt montera den tillfälliga bron på plats utan kran, och den planerade monteringstiden kunde minskas med 50% tack vare Allroundsystemets snabbhet.
Bron klarade dessutom utan problem de belastningar från gångtrafiken och de relativt höga vindlasterna som uppstod på grund av förbipasserande tåg och stationens kustnära läge. Att bron kläddes in med Layhers Protect-system var den slutliga finishen. På så sätt förhindrades effektivt föremål att falla ner på järnvägsspåren och dessutom gav Protectkassetterna den tillfälliga bron ett attraktivt utseende.     

 

Allround Brosystem

  • Extremt hög belastnings-kapacitet
  • Fullt kompatibelt med Allround
  • Spännvidder upp till 30 m
  • Möjligt att täcka in med väderskydd och Protectkassetter
  • Kan även användas som fribärande fackverksbalk med hög kapacitet
  • Kan monteras på marken och lyftas med kran