AVARN Security

Ledande hot- och riskbedömning

Nyhet   •   Feb 26, 2014 09:04 CET

AETAP, eller Association of European Threat Assessment Professionals, samlar varje år kontinentens mest eftertraktade riskbedömare för en fyradagars konferens. I år har turen kommit till Stockholm.

-  Risk Solutions är verksamma inom området hot- och riskbedömning och därför är det naturligt för oss att stötta AETAP i deras arbete. Under de här dagarna har vi dessutom chans till kunskapsutbyte med stora internationella aktörer av högsta klass, säger Thomas Lindh, chef risk solutions.

Konferensens syfte är kunskapsspridning och ett ökat samarbete mellan den akademiska världen och privata aktörer. Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och styrelsemedlem i AETAP. 

-  För att den här insatsen ska ge så mycket som möjligt är det naturligtvis viktigt att state-of-the-art-aktörer är med och bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter. Många offentliga aktörer med stort samhällsansvar har tyvärr fastnat i gamla system och arbetar med gamla metoder som ofta är felaktiga och i värsta fall direkt farliga. 

En stor del av aktiviteterna kommer fokusera på de hjälpmedel som idag finns tillgängliga och på hur dessa system bör användas vid hot- och riskbedömningar. 

-  Många som behöver den här kunskapen kommer dessvärre inte att närvara. Därför är det ännu viktigare att vi som arbetar med de här frågorna, både akademiskt och inom den privata sfären, har ett fungerande kunskapsutbyte. Du kan aldrig förlita dig på ett tekniskt system till 100 %, utan måste alltid ha en människa med god kunskap i ämnet som gör den slutgiltiga bedömningen, säger Henrik Belfrage. 

Konferensen äger rum 8-11 april och utöver AETAP kommer även företrädare för systerföreningarna i USA, Kanada och Australien- Asien att delta. Totalt väntas deltagare från dussintals länder från fyra kontinenter att närvara. 

-  Risk Solutions har ett konkurrenskraftigt erbjudande och ett brett internationellt kontaktnät i form av risk management avdelningar i andra G4S länder. Utvecklingen går dock snabbt framåt och därför är varje möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra aktörer värdefull, avslutar Thomas Lindh.

För mer information, kontakta 

Thomas Lindh
Chef Risk Solutions
thomas.lindh@se.g4s.com
010 222 36 30

För press- och mediefrågor, kontakta

G4S pressjour
010 222 29 01
info@se.g4s.com