Yennenga Progress

Ledarskapsutbildning för pappor i Burkina Faso

Nyhet   •   Maj 03, 2016 13:13 CEST

I april genomförde Yennenga Progress den första ledarskapsutbildningen för pappagrupper i Burkina Faso. Genom en satsning på pappagrupper vill vi satsa på goda manliga förebilder, bidra till ökad jämställdhet, förändra stereotypa könsrollsmönster och stärka mäns engagemang för hemmet och barnen.

Den första ledarskapsutbildningen leddes av Nils Pettersson, från EQUALifies, med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete och pappagrupper.

- Det behövs en förändring av mansnormen, där mycket av familjelivet präglas av att mannen bestämmer över familjen. Redan under kursens gång vittnade några av deltagarna om hur de börjat förändra vissa saker, att de tog sig mer tid med sina barn och insåg vikten av att diskutera beslut som rörde familjen, säger Nils Pettersson.

Yennenga Progress vision är ett nätverk av lokalsamhällen där män och pojkar tar ansvar för att förändra könsrollerna, tar avstånd från våld, månar om sin partner och sina barns hälsa. Vi börjar i byn Nakamtenga i Burkina Faso men målet är att denna modell ska få stor spridning även i andra länder.

Läs Nils Petterssons blogg