Lernia

Lernia närvarar på Almedalen

Nyhet   •   Jun 18, 2014 08:00 CEST

Under årets Almedalsvecka förväntas minst 25 000 personer delta och mer än 3 000 evenemang har redan registrerats.

– Almedalsveckan är ett jätteviktigt forum där vi lyfter våra prioriterade frågor, säger Roken Cilgin, kommunikationschef på Lernia. I år fokuserar Lernia på hur vi i Sverige på ett mer effektivt sätt kan nå målet om full sysselsättning. Det gör vi genom egna aktiviteter, men också genom att till exempel delta i paneldebatter och träffa olika beslutsfattare.

I samband med Almedalsveckan presenterar Lernia rapporten ”Ni talar om mig”. Rapporten baseras på en undersökning som gjorts bland närmare 500 SFI-elever, arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och uppsagda personer som står nära arbetsmarknaden, några av Lernias viktigaste målgrupper. Även dessa personer har fått ge sin bild av läget på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat har de fått lista vilka frågor som är valets viktigaste frågor för
dem och vad de skulle vilja fråga de politiska partierna i riksdagen.

– Vi vill synliggöra vad som är viktigt för våra målgrupper och ge en röst åt dem som debatten ofta handlar om, men som själva inte finns på plats i Almedalen, säger Roken Cilgin.

Följ Lernia på Twitter och Instagram, frågorna diskuteras på hashtag #Nitalarommig. För mer information eller för att boka möte under Almedalen, kontakta:

Roken Cilgin, kommunikationschef Lernia
072-254 10 50, roken.cilgin@lernia.se

Foto: Region Gotland