Lernia

Lernias julkalender - Lasse Friborn

Nyhet   •   Dec 19, 2013 08:00 CET

Jag är projektledare för Lernias lärlingsutbildningar i Stockholm.  I januari startar Lernia två helt nya lärlingsutbildningar för vuxna inom områdena Butik & Handel och Fastighetsteknik. Lärlingsutbildningar för vuxna är en ny utbildningsform där minst 70 % av utbildningen bedrivs på arbetsplatsen, och där deltagaren har en erfaren yrkesman som fungerar som handledare under hela utbildningen. Handledaren instruerar varje moment och deltagaren får sedan träna och visa upp sina kunskaper. Många moment är återkommande och deltagaren har därför möjlighet att successivt förbättra sina kunskaper under hela utbildningen. Genom att träna det praktiska handlaget inom ett  yrke blir den studerande anställningsbar omedelbart efter avslutad utbildning.  Jag tycker att det är glädjande att vi på Lernia har möjlighet att erbjuda den här utbildningsformen, eftersom jag av erfarenheter från vuxenutbildning sedan mer än 20 år tillbaka vet att praktik på en arbetsplats ofta blir ett första insteg på arbetsmarknaden.

Jag är både glad och stolt att få vara en av pionjärerna som är med och sjösätter lärlingsutbildningen för vuxna i Stockholm. Jag tror att lärlingsutbildningen har kommit för att stanna och att vi sannolikt kommer att se en kraftig expansion av lärlingsutbildningar under de närmaste åren. Jag ser fram emot att vara med i den utvecklingen.