EnviroChemie

Leverans av Split-O-Mat

Nyhet   •   Aug 04, 2011 08:42 CEST

I April startade vi upp en Split-O-Mat vilket är en kombinerad standardenhet med fällning, förtjockning och filtrering av avloppsvattnet. I denna applikation hjälper vi ett företag som arbetar med förpackningar och tryck att reducera mängden suspenderade ämnen samt metaller som går till det kommunala reningsverket.

I installationen ingick processdesign, leverans av maskin och elutrustning, uppstart och utbildning. Anläggningen som är helt automatiserad består av utjämningstank, Split-O-Mat med efterföljande polering i sandfilter för att minska mängden suspenderande ämnen i utgående avloppsvatten

För mer info kontakta info@envirochemie.se

Hör av er till oss i Malmö så vi även kan erbjuda er kostnadseffektiva lösningar för vatten och avloppsvattenbehandling.

EnviroChemie tillhandahåller vatten och avloppsrening med den bästa tillförlitligheten och den högsta kvaliteten för industrikunder i ett stort antal olika branscher. EnviroChemie representeras från och med oktober 2010 i Skandinavien via vårt kontor i Malmö. Koncernens säte ligger söder om Frankfurt i Rossdorf, Tyskland.

EnviroChemie har hjälpt kunder från industrin med processdesign, konstruktion, leverans och service av reningsverk för vatten och avloppsvatten i 35 år.