Caresafe AB

LEX MARIA och LEX SARA

Nyhet   •   Apr 24, 2012 12:23 CEST

Lex Maria och lex Sarah Lex Maria kallas vissa bestämmelser i patientsäkerhetslagen om innebär en skyldighet att anmäla allvarliga händelser inom hälso- och sjukvården. Lex Sarah kallas vissa bestämmelser i SoL och LSS som innebär en skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden inom omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Obs! Den 1 juli 2011 kom nya bestämmelser i Lex Sarah. Läs mer under Lex Sarah, nedan.

Lex Maria

Händelser inom hälso- och sjukvården som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller när någon drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en annan allvarlig skada än en vårdskada ska anmälas till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria.

Lex Sarah

Den som arbetar med omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning är skyldig att vaka över omsorgens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Denna regel kallas lex Sarah.

Den som arbetar med omsorg om äldre är enligt 7 kap. 6 § i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) skyldig att vaka över att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Du är också skyldig att anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, såsom övergrepp eller vanvård.

 Samma skyldighet gäller för dig som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).