Sveriges Bussresearrangörer

Lidköping centra för utbildning till turistbusschaufför

Nyhet   •   Feb 22, 2016 16:12 CET

Avsikten är att ansöka om att få starta en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som är komprimerad till 42 veckor utan uppehåll med 10 veckors LIA inlagt (praktisk kurs på företagen). Även språklig kommunikation (engelska, tyska och franska) ska fortgå under hela utbildningen. Utbildningen ska innefatta 210 yrkeshögskolepoäng och praktikplatser hos olika bussresearrangörer runt om i landet ingår.

Idag saknas det tusentals turistbussförare, och inom enbart loppet av några år beräknas det behövas ytterligare det dubbla på grund av pensionering av sådana som kanske redan idag jobbar på övertid. Det handlar i dagsläget om ett akut behov av 2500 chaufförer. Jag förutsätter att vi inte bara behöver ersätta chaufförer som lämnar av åldersskäl, utan att det också blir tillväxt med behov av nya förare. Det utbildas idag inte en enda turistbussförare.

Vi har en liten arbetsgrupp, med flera personer från olika reseföretag som ska arbeta tillsammans med Campus Lidköping. En tänkbar utbildningsplan har tagits fram. Visionen är att skapa en utbildning där chaufförerna får ekonomiskt stöd, det vill säga att de inte tvingas ta lån, så att de som redan har kompetens att köra buss kan få möjligheten att gå en vidareutbildning. En turistbussförare skapar såväl som genererar intäkter till samhället, då varje bussresearrangörer bidrar till mer skatt. Ju fler resor, desto mer inkomster till samhället.

Då utbildningen är av så pass stor omfattning, krävs det nära samarbete i regionen för att kunna driva projektet vidare. Tillsammans skulle kommunerna kunna begära medel från regeringen. Det här är av största vikt ett omfattande projekt och förhoppningsvis kan det småningom bli delfinansierat av EU. Det finns betydande fonder för utbildning som aldrig efterfrågats från svensk sida.

Vi hoppas på att Västra Götaland, och då främst Lidköpings kommun, blir medvetna om möjligheten att skapa en kvalificerad utbildning som blir något unikt för Sverige. Det i sin tur skulle passa in i att hitta nya, långvariga arbetsplatser med bas i Lidköping. Utbildningen är för hela Sverige, men är så speciell att den inte kan utföras på olika platser. I slutändan blir det något som den regionala politiken och regeringen vill driva.

Vår vision kallas 1=7. Det innebär att varje resa som körs av bussarrangörerna genererar sju jobb inom servicebranschen. I samband med bussarrangörernas resor involveras många olika arbetsplatser och verksamheter. Varje gruppresa stannar på restauranger, museer, nöjesparker, teatrar, och dessutom små lokala företag såsom osttillverkning, hemslöjd, hembygdsgårdar och vägkrogar. Vi har ett öga för jobbskapande, men för att kunna växa och anställa krävs en utbildning som i dagsläget inte sker någonstans i Sverige. 2500. Siffran som visar hur många chaufförer för turistbussar vi behöver i dagsläget. En siffra som kommer dubblas inom några enstaka år. Låt oss göra något åt det, och låt oss göra det nu.