Grafiska Företagen

Liten men klar uppgång för de grafiska företagen i förpackningsbranschen

Nyhet   •   Aug 16, 2012 09:10 CEST

Marknaden för kartonnage påverkades av en allmänt stark efterfrågan i ekonomin under det andra kvartalet. Konsumtionsviljan hos företag och hushåll utvecklades positivt under perioden vilket bidrog till en liten men klar uppgång för branschen. Orderingången på hemmamarknaden steg och priserna låg sammantaget stilla.

Kapaci­tetsutnyttjandet låg kvar på cirka 90 procent på befintlig skiftgång. Lönsamheten ligger kvar på samma nivåer som under inledningen av året.

En relativt stor minskning av personal gör att kostnadsmassan minskar vilket kommer att påverka marginalerna positivt. Företagen visar därmed på en viss återhållsamhet i marknadsutvecklingen på kort till medellång sikt. Antalet anställda kommer att minska i en ännu högre takt det kommande halvåret.

Volymerna kommer att ligga stilla framöver, men man tror att marknaden viker ned i slutet av året. Insatsvarorna kom­mer sannolikt att stiga något framöver – leverantörer ute i Europa har aviserat om ökade priser – vilket avspeglas i en något förbättrad prisbild kommande månader.

Texten är en sammanfattning av Konjunkturläget, Grafiska Företagens Förbunds kvartalsvisa branschekonomiska nyhetsbrev som baserar sig på Konjunkturinstitutets urvalsundersökning och bearbetas specifikt för den grafiska branschen. Översynen visar hur marknaden utvecklats det senaste kvartalet och hur tendenserna ser ut för den allra närmaste framtiden.