Svenska Brukarföreningen

LIVER OR DIE NYHETSBREV VINTERN 2015

Nyhet   •   Jan 11, 2016 11:59 CET

Nu finns ett nytt nyhetsbrev som sammanfattar det senaste som hänt om och kring hepatit C.

Först lite om vad som hänt och som händer.

Hepatit C-symposium
I maj höll vi vårt första hepatit C-symposium och det ägde rum i Bonnierhuset och talade gjorde Niklas Karlsson från Folkhälsomyndigheten, Niklas Eklund från Stockholms Brukarförening, Louise Persson från Svenska Brukarföreningen och Martin Kåberg, infektionsläkare/överläkare psykiatri och beroende, medicinskt ansvarig på Stockholm Sprututbyte. Vi hade en deltagande publik som bestod av representanter från Beroendecenter, Stockholm Sprututbyte, Sprutbytet i Malmö, Hiv-Sverige, Convictus, RFHL, Karolinska, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead och Medivir. Förhoppningen är att vi kan hålla flera mindre symposium där vi tillsammans kan forma ett sätt att arbeta tillsammans och ta ställning i frågor som rör det vi arbetar för.

Handbok om hepatit C
Vi har också arbetat med att ta fram en handbok om hepatit C, som riktar sig till människor som injicerar narkotika. Denna ska innehålla kort och koncis information om hepatit C, provtagning, behandling och hur man injicerar säkert för att undvika att smittas själv, eller att smitta andra. Vi hoppas ha möjlighet att översätta denna till fyra, fem språk och att den ska vara färdig att skicka ut i början av 2016.

I detta nummer kan man läsa om bl.a. om nya behandlingsrekommendationer, senaste rön och studier, preventionsarbete, nya läkemedel, krönikor och rapporter från vår egen internatutbildning.

Läs nyhetsbrevet här:

http://eepurl.com/bJ09MH

Kontakt:

Svenska Brukarföreningen
08-20 80 70

Maya Kristiansson, ansvarig utgivare på Hepatitportalen.

maya.kristiansson@svenskabrukarforeningen.se

Saga Rönnlund, ansvarig för intervjuer och bloggar om hepatit C på Hepatitportalen, samt peer-utbildare

saga.ronnlund@svenskabrukarforeningen.se

Jenny Pira, peer-utbildare

jenny.pira@svenskabrukarforeningen.se