Nordens välfärdscenter

Loe & Lagercrantz oeniga om läslusten

Nyhet   •   Okt 09, 2012 09:58 CEST

Bär författare ansvar för att nå en svårflörtad läsekrets? Erlend Loe känner sig befriad från ansvar medan David Lagercrantz ser det som författarens uppgift att öka läsandet.

Allt fler nordiska elever tappar läslusten, framförallt killarna i klassen. Erlend Loe, norsk storsäljande författare och David Lagercrantz, författare till succébiografin om Zlatan möts i ett samtal på bokmässan om hur man når icke-läsaren.

-   Det finns en fruktan för att filmer och TV- spel kommer att konkurrera ut boken. Att dataspel skulle vara den stora slemmige ulven medan boken symboliserar finkulturen. Jag tror inte på denna fruktan. Jag tror att de kan leva sida vid sida, säger Erlend Loe.

Av Loes böcker är det boken Naiv Super som har nått ut till flest läsare och översatts till flest språk. Vid skrivandet ville han göra en varm och enkel bok, och sett till försäljningssiffrorna verkar konceptet ha fungerat.

-  Jag har aldrig tänkt att jag måste skriva enkelt för att alla läsare ska förstå. Visst vill jag nå många läsare, men jag designar inte min text utifrån den önskan.

Enkla formuleringar

I seminariet ”Boken som lockar icke-läsarna” medverkar även berättaren och läseinspiratören Agneta Möller Salmela. Hon menar att föräldrarna måste läsa om man vill få dagens unga att läsa, åtminstone bör de inte smitta barnen med dåliga attityder.

-  Lättlästa böcker kan vara vägen till annan litteratur och jag skulle önska att det fanns en yrkesgrupp som arbetade med frågan. Läsandet är viktigt för att ge känslorna ord, och vi lär oss förmågan till empati.

Lagercrantz anser att all litteratur måste bygga på den egna rösten, men att författaren måste göra texten tillgänglig för den andre. Han söker efter dramatik och detaljer när han skriver, och frågar sig alltid om läsaren kommer att somna.

- Litteratur får aldrig vara tråkig och när jag skrev boken om Zlatan sökte jag efter enkelheten i formuleringen. Jag placerade en ung kille på mina axlar när jag skrev den boken, jag ville att han skulle förstå.

Banka in Strindberg

Enligt svenska SCB:s statistik från 2010 läste 28 procent av männen inte böcker alls. Lagercrantz bok Jag är Zlatan Ibrahimovic har nyligen kommit ut i en lättläst version och han känner ansvar att nå gruppen icke-läsare.

-  Man ska ta frågan om lättlästa böcker allvarligt, när vi har en generation unga män som inte läser. Det går inte att banka in Strindberg i huvudet på oskyldiga unga människor. Du måste hitta en annan lustfylld väg.

Lagercrantz hävdar att det går att skriva en bok för alla läsare, precis som att hans familj samlas omkring TV-serien Simpsons där de alla får ut olika delar av serien. Loe menar att läsupplevelserna han fick som barn gav honom en bredare horisont, och han har stor respekt för de som säljer bästsäljare för barn och ungdom. Däremot känner han inget ansvar för att anpassa litteraturen för icke-läsare och han tror inte på en bok för alla.

-        3500 sidor med Knausgård full med detaljer är en fantastisk läsupplevelse, men passar inte alla. Boken når personen som behöver den.

Arrangör: Norden i Fokus- Nordiska Ministerrådets informationskontor 

Medverkande: Louise Hertzberg, moderator, Erlend Loe, författare, David Lagercrantz, författare, Agneta Möller Salmela, berättare och läseinspiratör.

Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm och arbetar för att öka intresset för och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet. Norden i Fokus ordnar seminarier om dagsaktuella frågor inom politik, näringsliv och kultur.  Nordens Välfärdscenter, NVC, en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn, är förvaltningsorgan för Norden i Fokus.