Finansförbundet

Lönenivåutvecklingen i finansbranschen 2012-2013

Nyhet   •   Dec 17, 2013 11:53 CET

Löneutvecklingen för perioden 2012-10-01--2013-10-01
var totalt 3,5 procent. Männens lönenivåutveckling exklusive provision var 3,4
procent och kvinnornas 3,8 procent.

- Generellt sett har det varit en bra löneutveckling i vår bransch och
avtalet har varit lyckosamt för många och därför är det glädjande när
medlemmarna nu får en rejäl reallöneutveckling. Men flera medlemsgrupper har
blivit utan. Vi kommer nu att analysera lönestatistiken och använda resultatet i
vårt framtida strategiska arbete.

- Självklart kommer vi också att titta närmare på osakliga löneskillnader.
Denna statistik visar att kvinnors lön har ökat något mer än männens
procentuellt sett. I den här takten kommer det dock att ta många år innan vi får
lika lön mellan kvinnor och män, så det finns mer att göra för att utjämna
löneskillnaderna.

- Statistiken grundar sig på avtalet mellan Finansförbundet och BAO, där
Finansförbundet får tillgång till alla anställdas löneuppgifter i statistikform,
säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius i en kommentar till
lönestatistiken.