Arbetsgivarverket

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten har halverats sedan år 2000

Nyhet   •   Jun 11, 2014 10:51 CEST

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 1,2 procentenheter det senaste året. I september 2013 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 9,1 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. Detta kan jämföras med år 2000 då löneskillnaden var nästan 18 procent.

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män vid tretton tidigare tillfällen. Det har gjorts med hjälp av de centrala parternas gemensamma lönestatistik. Nu redovisas utvecklingen för analysperioden september 2012 till september 2013 samt den totala utvecklingen sedan år 2000.

Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorer. Det är viktigt att arbeta med dessa faktorer för att få mer jämställda löner. Samma två faktorer som tidigare år förklarar tillsammans hälften av den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män: att kvinnor jämfört med män oftare har arbetsuppgifter på en lägre grupperingsnivå* och att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid. Värdet av dessa förklaringsfaktorer har däremot minskat relativt mycket senaste året. Tendensen med en ökande andel män med arbetsuppgifter på de lägsta grupperingsnivåerna de senaste åren påverkar även den totala löneskillnaden för år 2013. Andelen anställda som arbetar deltid har också minskat.

Andelen av den totala löneskillnaden som förklaras av skillnader i arbetsinnehåll mellan kvinnor och män, 0,9 procentenheter, har minskat relativt mycket jämfört med föregående år.

Det faktum att fler män än kvinnor är chefer förklarar 1,2 procentenheter av den totala löneskillnaden för år 2013. Genomsnittslönen för kvinnor som är chefer i staten är under år 2013 liksom föregående år högre än för män som är chefer. Att löner ser olika ut hos olika myndigheter påverkar också liksom skillnader i utbildning, erfarenhet och i vilken region kvinnor respektive män arbetar.

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken, var 1,1 procent i september år 2013.

 För mer information om innehållet kontakta utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se.

Läs hela rapporten via resurslänk till denna nyhet.