Delecta Financial Events AB

Lönsamt bageri - tack vare EMV

Nyhet   •   Jan 22, 2016 16:08 CET

6 juni 2014 övertog Originalbagarn konkursboet för Lockarps Bageri/Växjöbagarn. Affärsidén var tydlig och klar - leverera maskinbakat bröd på beställning till butikskedjor och detaljhandel (EMV). Man bakar bara på beställning. Efter 1,5 år har man utvecklat ett 20-tal recept på populära matbröd. Verksamheten går bra när alla andra bagerier går minus. Bolaget tar inga beställningar utan en marginal om 10-15 procent. Under 2016 dubblerar man omsättningen från 2015. Det finns idag inget annat större bageri i Sverige som bakar enbart EMV-produkter. I England består 40 procent av marknaden av EMV-produkter. Den totala marknaden för färskt industribakat matbröd är ca 8 Mdr i Sverige. Nu ägarsprids bolaget genom Smallcaplisted.se och börsnoteras senare i vår.

Det finns idag inget annat större bageri i Sverige som bakar enbart EMV-produkter. I England består 40 procent av marknaden av EMV-produkter. Den totala marknaden för färskt industribakat matbröd är ca 8 Mdr i Sverige. Hela bagerinäringen omsätter 23 Mdr. EMV-marknaden för bröd uppgår idag till 3-4% av det industribakade brödet. En snabb volymförändring med fler maskinbakade EMV-bröd sker nu.

Under uppstartsperioden har verksamheten i Växjö effektiviserats och produktionen drivs i dag med en uppgraderad modern maskinpark i 4000 kvm hyrda lokaler. Produktionskapaciteten överstiger 250 mkr per år.

Bolaget har genomgått en BRC-Certifiering vilket innebär en global standard för livsmedelssäkerhet (Global Standard for Food Safety). Certifieringsrevisionen slutfördes den 29:e Maj 2015 och resultatet gav Originalbagarn högsta betyg. BRC Grade A.