Frölunda Torg

Lokala föreningar och eldsjälar bjuds in av Frölunda Torg

Nyhet   •   Maj 11, 2016 10:29 CEST

I samband med Frölunda Torgs stundande 50-årsjubileum delar man tillsammans med Skandias stiftelse Idéer för livet ut 100 000 kronor till eldsjälar som arbetar med att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och unga. Lokala föreningar och eldsjälar bjuds in att söka stipendium till sina verksamheter. En eldsjälsträff den 12 maj blir startskottet. Redan nu har 22 föreningar anmält intresse att medverka.

Vi välkomnar pressen att träffa Lena Salo, utvecklingsledare socialt resursförvaltning och Christian Larsson (v), förste vice ordförande i stadsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo samt Pontus Berger från Idrott för integration. Dessutom finns de anmälda eldsjälsorganisationerna på plats tillsammans med representanter från Frölunda Torg och Idéer för livet.

PROGRAM

17.00 Dörrarna öppnar
17.30 David Schongin, centrumchef Frölunda Torg
17.35 Anja Skans, projektledare hållbarhetsfrågor Skandia, berättar om stiftelsen Idéer för livet
17.50 Lena Salo, utvecklingsledare socialt resursförvaltning och Christian Larsson (v), förste vice ordförande i stadsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo, samtalar kring social hållbarhet och samverkan med ideell sektor.
18.15-18.35 Inspirationsföreläsning av eldsjälar som fått tidigare stipendium

Idéer för livet
Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och unga. Vi arbetar både med forskning, utveckling av verktyg och stöd till lokala ideella projekt. Det gör vår stiftelse till ett växthus och en katalysa­tor för innovativa och hållbara lösningar. Vi tror att trygga barn och unga bidrar till ett sunt samhälle. Läs mer på www.ideerforlivet.se.

DATUM: Torsdag 12 maj 2016
TID: 17.00 – ca19.00
PLATS: Frölunda Torg, stora scenen i centralhallen
ANMÄLAN: johanne.gabrielson@skandiafastigheter.se.