Sveriges Kommuner och Landsting

Lokalpolitiker är hörnstenar i demokratin

Nyhet   •   Nov 09, 2011 14:24 CET

- Inget är ett större hot mot demokratin än en misskött ekonomi. Landets förtroendevalda politiker i kommuner och landsting har en nyckelroll för att skapa det välstånd som ger grund för social utjämning, rättvisa och tillväxt. Det sade vice statsminister Jan Björklund på SKL:s kongress i Norrköping.

Jan Björklund
inledde med en historisk tillbakablick från Kristallnatten och Berlinmurens fall. Händelser som visar på vikten av internationellt samarbete, en fungerande ekonomi och ett utbildningssystem där alla elever ges chansen att nå skolans mål.

– Globaliseringen skapar möjligheter när tidigare fattiga länder efterfrågar våra produkter och tjänster. Men den innebär också en ökande konkurrens. Ska vi delta på lika villkor måste resultaten i skolan förbättras. Det är helt avgörande både för social utjämning och Sveriges konkurrenskraft.

– Men jag är orolig idag. De flesta av oss med egna barn eller barnbarn är med vid läxläsning, frågar hur det går i skolan och deltar på utvecklingssamtal. Men det finns en grupp vuxna som inte kan eller orkar ge barnen stöd. Alla barn, och inte minst barn utan stöd från hemmet, behöver känna höga förväntningar och tydliga krav från skolan. Tyvärr är det inte alltid så idag.

Jan Björklund lyfte fram kvaliteten i lärarens möte med eleverna i klassrummet som det centrala för bättre skolresultat. Det behövs mer lärarledd undervisning till förmån för eget elevarbete. När eleverna lämnas ensamma med läromedlen riskerar det att leda till att de som är studievana klarar sig medan de andra inte halkar efter.
 
– Läraryrket är strategiskt för ett land som vill utjämna klasskillnader och konkurrera globalt. Klassresan börjar i klassrummet. Idag är det endast en sökande per plats till lärarutbildningarna. Attraktionskraften beror bland annat på karriärvägar, arbetsmiljö och lönesättningen, där ni kommunpolitiker har ansvaret.

Björklund avslutade sitt anförande med att tacka landets kommun- och landstingspolitiker.

– Ni är hörnstenar i vår demokrati. Det finns många likheter mellan att vara kommunalråd och minister. Svåra avvägningar med spretande önskemål från olika intressen. Men att i sin kommun i vardagen möta människor som kan vara rejält kritiska till politiska beslut gör nog att det är mer krävande att vara kommunalråd än minister.

Följ SKL:s kongress (öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Claes Bertilson, pressekreterare
Tfn: 070 – 327 7807

Iréne Tinglöv, pressekreterare
Tfn: 070 – 692 4437

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Under kongressen används #sklkongress på Twitter